Not 4

Intäkter från avtal med kunder

 

Disaggregering av intäkter från avtal med kunder

Dotterbolagens geografiska hemvist 2018/2019
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 513\ 772\ 720\ 1 052\ -5\ 4 052\
Danmark 1 020\ 491\ 522\ 75\ -8\ 2 100\
Finland 730\ 169\ 325\ 103\ 0 1 327\
Norge 428\ 639\ 373\ 101\ -1\ 1 540\
Europa 206\ 286\ 259\ 181\ 0 932\
Övriga länder 7\ - 106\ 85\ -1\ 197\
Summa intäkter från avtal med kunder 3 904\ 2 357\ 2 305\ 1 597\ -15\ 10 148\
Kundens geografiska hemvist 2018/2019
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 200\ 686\ 710\ 494\ -5\ 3 085\
Danmark 723\ 320\ 373\ 114\ -2\ 1 528\
Finland 652\ 172\ 204\ 195\ -2\ 1 221\
Norge 477\ 640\ 359\ 110\ -2\ 1 584\
Övriga länder 852\ 539\ 659\ 684\ -4\ 2 730\
Summa intäkter från avtal med kunder 3 904\ 2 357\ 2 305\ 1 597\ -15\ 10 148\
Kundens segment 2018/2019
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Fordon 469 0 185 511 53 1 218
Mekanisk industri 937 165 507 79 -64 1 624
Data & Telekommunikation 195 71 0 128 12 406
Medicinsk teknik 273 23 92 112 8 508
Elektronik 586 165 23 223 17 1 014
Energi 430 1 061 208 192 -64 1 827
Skog & Process 273 94 576 0 -30 913
Bygg & Installation 156 589 138 176 57 1 116
Transport 117 71 415 96 11 710
Övriga 468 118 161 80 -15 812
Summa intäkter från avtal med kunder 3 904 2 357 2 305 1 597 -15 10 148

 

Prestationsåtaganden

Koncernens försäljning avseende både varuförsäljning och tjänsteuppdrag sker mot faktura, normalt med betalningsvillkor om 30-90 dagar.
Koncernens prestationsåtaganden är del av avtal som har en ursprunglig förväntad löptid om högst ett år. För ytterligare information om koncernens prestationsåtaganden se koncernens not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.