FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2018-04-01 51 18 672 741
Årets resultat 203 203
Årets totalresultat 203 203
Utdelning -269 -269
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29
Återköpta köpoptioner -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38
Utgående eget kapital 2019-03-31 51 18 590 659
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2017-04-01 51 18 726 795
Årets resultat 181 181
Årets totalresultat 181 181
Utdelning -235 -235
Utfärdade köpoptioner 3 3
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -5 -5
Återköp av egna aktier -31 -31
Utgående eget kapital 2018-03-31 51 18 672 741
Kommentarer till eget kapital se not 20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.