STYRELSE

 

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2019.

 

Anders Börjesson

Styrelseordförande

Civilekonom. Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övrigastyrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tisenhult-gruppen och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Bergman & Beving samt i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncerchef och VD i Bergman & Beving. Aktieinnehav: 1 527 162 A-aktier och 121 500 B-aktier (med bolag och familj).

 

Eva Elmstedt

Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group. Styrelseledamot Arjo, Gunnebo, Semcon och Smart Eye. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bl.a. Nokia Networks, Ericsson samt mobiloperatören 3. Aktieinnehav: 29 289 B-aktier (inkl. närstående).

 

Kenth Eriksson

Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Concentric. Styrelseledamot i Technology Nexus. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner. Aktieinnehav:
22 502 B-aktier (inkl. närstående).

 

Henrik Hedelius

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966. Styrelseledamot sedan 2017. Senior Advisor United Bankers LTD. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving och Two H AB. Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot Bergman & Beving, Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank och ABN Amro. Aktieinnehav: 9 900 B-aktier.

 

Ulf Mattsson

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964. Styrelseledamot sedan 2012. Senior Advisor åt EQT samt PJT Partners. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD i Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro. T f VD i Karo Pharma t o m 1 juli 2019 Aktieinnehav: 8 000 B-aktier.

 

 

Malin Nordesjö

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976. Ledamot sedan 2015. Övriga styrelseuppdag: Styrelseordförande i Boomerang Sweden, Expando Electronics och Futuraskolan. Styrelseledamot i Bergman & Beving och Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Tritech Technology. Aktieinnehav: 19 502 B-aktier.

 

Johan Sjö

Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1967. Styrelseledamot sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bergman & Beving, AddLife och OptiGroup. Styrelseledamot i Bufab, Camfil och M2 Asset Management. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Addtech AB och ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan Alfred Berg/ABN Amro. Aktieinnehav: 10 080 A-aktier, 92 804 B-aktier. Köpoptioner motsvarande 87 750 aktier.