Not 15

Materiella anläggningstillgångar

2019-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 143 32 283 332 2 792
Företagsförvärv 23 4 29 27 4 87
Investeringar 12 2 18 33 5 70
Avyttringar och utrangeringar -2 -1 -16 0 -19
Omklassificeringar 3 1 -1 -5 -2
Årets omräkningseffekt 0 1 2 3 1 7
Vid årets slut 181 37 332 378 7 935
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -75 -24 -216 -269 -1 -585
Företagsförvärv -4 -1 -14 -20 -39
Avskrivningar -6 -3 -17 -27 -53
Avyttringar och utrangeringar 2 2 12 16
Omklassificeringar
Årets omräkningseffekt 0 0 -2 -2 0 -4
Vid årets slut -85 -26 -247 -306 -1 -665
Redovisat värde vid årets slut 96 11 85 72 6 270
Redovisat värde vid årets början 68 8 67 63 1 207
2018-03-31
Koncernen Byggnader & mark Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Vid årets början 128 30 250 278 3 689
Företagsförvärv 7 1 32 40
Investeringar 1 0 22 24 1 48
Avyttringar och utrangeringar 0 -4 -11 0 -15
Omklassificeringar 1 0 3 1 -2 3
Årets omräkningseffekt 6 2 11 8 0 27
Vid årets slut 143 32 283 332 2 792
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början -61 -21 -194 -222 -1 -499
Företagsförvärv -5 -1 -25 -31
Avskrivningar -4 -2 -15 -22 0 -43
Avyttringar och utrangeringar 0 3 9 12
Omklassificeringar -1 0 -1 -1 -3
Årets omräkningseffekt -4 -1 -8 -8 0 -21
Vid årets slut -75 -24 -216 -269 -1 -585
Redovisat värde vid årets slut 68 8 67 63 1 207
Redovisat värde vid årets början 67 9 56 56 2 190
2019-03-31 2018-03-31
Moderbolaget Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 3 7 4 3 7
Investeringar 0 0 0
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut 4 3 7 4 3 7
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -3 -2 -5 -2 -2 -4
Avskrivningar -1 0 -1 -1 0 -1
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut -4 -2 -6 -3 -2 -5
Redovisat värde vid årets slut 0 1 1 1 1 2
Redovisat värde vid årets början 1 1 2 2 1 3

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.