Not 25

Kortfristiga räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Kreditfaciliteter
Beviljad checkräkningskredit 1 301 1 101 1 300 1 100
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut 400 400 400 400
Outnyttjad del -670 -680 -670 -679
Utnyttjat kreditbelopp 1 031 821 1 030 821
Övriga skulder till kreditinstitut 119 12 100
Övriga räntebärande skulder 127 125
Totalt 1 277 958 1 130 821
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2019-03-31 2018-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 100 100
CNY 8 11 8 10
EUR 1 8 0 2
Totalt 119 12
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.