Not 12

Bokslutsdispositioner – Moderbolaget

2018/2019 2017/2018
Erhållna koncernbidrag 425 382
Lämnade koncernbidrag -131 -124
Upplösning av periodiseringsfond 67 61
Avsättning till periodiseringsfond -84 -75
Överavskrivningar 1 0
Totalt 278 244
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 61 MSEK (54).

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.