Not 21

Obeskattade reserver

Moderbolaget 2019-03-31 2018-03-31
Periodiseringsfond, avsatt 2012/2013 - 67
Periodiseringsfond, avsatt 2013/2014 67 67
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 75 75
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 55 55
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 91 91
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 75 75
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 84 -
Ackumulerade överavskrivningar 0 1
Vid årets slut 447 431
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt447 MSEK utgör98 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.


Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.