Not 24

Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
2019-03-31 2018-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 201 302
Förfall inom 3-5 år 418 1
Förfall 5 år och senare 1
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 620 303
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 84 89
Förfall inom 3 år 11 19
Förfall inom 4-5 år
Förfall 5 år och senare 4
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 99 108
Totalt 719 411
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2019-03-31 till 600 MSEK (300). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2019-03-31 2018-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 600 600 300 300
Övrigt 0 0 3
Totalt 600 303
Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 200 300
Förfall inom 3-5 år 400
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 600 300
Skulder till koncernföretag 264 291
Totalt 864 591
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.