ORGANISATION

Både småskaligt och storskaligt

Vi är övertygade om att de bästa affärsbesluten fattas nära kunden och marknaden. Därför drivs våra 130 dotterbolag med sina 2 700 anställda i en starkt decentraliserad och entreprenörsorienterad modell, enligt principen frihet under ansvar.

Flexibel och effektiv organisation

Addtech är sedan den 1 april 2019 organiserat i fem affärsområden: Automation, Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. De består i sin tur av ett flertal affärsenheter, som motsvarar olika marknadssegment. Det är inom affärsenheterna det viktiga arbetet med att identifiera och tillvarata nya affärer och utvecklingsmöjligheter sker. Här skapas också förutsättningar för kunskapsutbyten och nätverkssamarbeten mellan dotterbolagen. I praktiken är det här Addtech manifesterar idén om att kombinera det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. 

Stöd i utvecklingen

Addtech detaljstyr inga verksamheter, utan agerar istället som aktiv ägare. Genom styrelsearbete, ekonomiuppföljning, kunskapsutbyten och en rad verktyg inom till exempel digitalisering, treasury, hållbarhet, innovation, utbildning, IT och rekrytering, så ger Addtech dotterbolagen de bästa förutsättningarna för lönsamhet och tillväxt. Dotterbolagen fokuserar i sin tur helt på att utveckla affärerna med leverantörer och kunder, med stöd av sin styrelse. 

En allt viktigare utvecklingsplattform är Addtech Academy, vår egen affärsskola. Addtech Academy erbjuder regelbundet bolagens medarbetare utbildningar i till exempel sälj- och förhandlingsteknik, samt utgör en naturlig mötesplats som stärker företagskulturen helt enkelt genom att se till att människor från olika delar av koncernen möts.

Gemensamma nämnare

Dotterbolagen formar i hög utsträckning sina egna affärsidéer inom Addtechs ramar. De gemensamma nämnarna är alltid följande: 

  • Bolagen marknadsför och säljer tekniska produkter inom utvalda nischer.
  • Bolagen agerar alltid som en teknikpartner och specialist och hjälper kunderna att hitta rätt lösningar för sina unika behov, oavsett om verksamheten är egna produkter och varumärken, anpassade lösningar eller handelsprodukter. 
  • Bolagen förmår att skapa samarbeten med världsledande företag tack vare teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och djup förståelse för kundernas verksamheter och applikationer.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.