INDUSTRIAL PROCESS

2305
NETTOOMSÄTTNING, MSEK

219
EBITA, MSEK

9,5
EBITA-MARGINAL, %

Industrial Process säljer lösningar, delsystem samt komponenter som bidrar till optimerade industriella processflöden. Kunderna finns främst inom Nordeuropeisk tillverknings- och processindustri.

Verksamhet

Industrial Process fokuserar på att utveckla affärsnytta, och erbjuder kunderna tjänste- och produktlösningar som bidrar till att effektivisera deras industriella processflöden. Det skapar mervärden som konkurrenskraftigare produkter, positiv miljöpåverkan, tidsvinster och annat som bidrar till att kunden kan genomföra kvalitetsförbättringar och öka lönsamheten. Dotterbolagen har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställningar inom ett flertal smala nischer och skapar konkurrensfördelar till sig själva genom att jobba nära kunderna och erbjuda hög teknisk kompetens.

Utveckling 2018/2019

God organisk tillväxt präglade verksamheten under året. Det marina segmentet fortsatte att öka starkt. Efterfrågan ökade också inom flera kundsegment inom nordisk processindustri, bland annat skogsindustrin. Försäljningen till tillverkningsindustrin var fortsatt stabil, och även utanför Norden utvecklades verksamheterna mycket positivt.

Utsikter framöver

Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på minskad miljöpåverkan fortsätter att öka investeringstakten. Det öppnar för fortsatt tillväxt i takt med marknaden. Samtidigt har vissa nischer kopplade till bland annat mätning stora möjligheter att växa snabbare än marknaden. Det marina segmentet väntas till exempel fortsätta växa de närmaste åren på grund av nya, hårdare utsläppskrav. Även andra branscher, som till exempel pappers-, energi-, kemi- och läkemedelsbranscherna har växande behov av utrustning som kontrollerar och analyserar olika processer.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.