COMPONENTS

1960
NETTOOMSÄTTNING, MSEK

220
EBITA, MSEK

11,2
EBITA-MARGINAL, %

Components säljer komponenter och lösningar inom områdena mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik. Kunderna finns främst inom segmenten maskintillverkare, specialfordon, energi och elektronik i nordisk tillverkningsindustri.

Verksamhet

Affärsområdet Components fokuserar på teknikhandel som till stor del utgår från leverantörernas utbud av komponenter, i nära samarbete med kunderna. Bolagen i affärsområdet strävar ständigt efter att öka mervärdet i sina erbjudanden, och hitta kundanpassade lösningar. Affärsområdet har en stark nordisk marknadsposition, där lokal förankring och hög teknisk kompetens ger konkurrensfördelar i respektive nischmarknad. Stora kundsegment är OEM-applikationer inom verkstadsindustri, specialfordon, energi och elektronikindustri. 

Utveckling 2018/2019

Generellt utvecklades affärsområdet väl tack vare god organisk försäljningsökning i kombination med flera förvärv. Under året ökade kunderna sin efterfrågan, vilket gav god tillväxt i de flesta kundsegment. Försäljningen ökade i Sverige, Norge och Finland, medan Danmark höll sig stabilt. 

Utsikter framöver 

Affärsområdets utveckling har en stark koppling till hur den nordiska tillverkningsindustrin utvecklas, och dotterbolagen har bra positioner i de stora kundsegmenten. Strävan efter mer miljövänliga alternativ, såsom till exempel elektrifiering av färjor och förnybara energikällor, är något som driver tillväxt för affärsområdet. Då marknaden alltmer efterfrågar kundanpassade lösningar och komponenter finns ytterligare tillväxtpotential. Därutöver finns det potential i att utveckla samarbeten mellan affärsområdets bolag inom de olika teknikområdena. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer har en avgörande betydelse, vilket är något som hela tiden prioriteras och vidareutvecklas.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.