Not 18

Varulager

Koncernen 2019-03-31 2018-03-31
Råvaror och förnödenheter 162 125
Varor under tillverkning 89 59
Färdiga varor 1 166 934
Totalt 1 417 1 118
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 13 MSEK (9). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2018/2019 eller under 2017/2018.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.