AUTOMATION

1946
NETTOOMSÄTTNING, MSEK

194
EBITA, MSEK

10,0
EBITA-MARGINAL, %

Automation säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till framför allt industriell automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät.

Verksamhet

Automation fokuserar på att hjälpa kunder inom industri och infrastruktur att skapa nya automatiserade processer med skräddarsydda tekniska lösningar och tjänster. Verksamheten kännetecknas av stort tekniskt kunnande, hög servicenivå och starka marknadspositioner i utvalda nischsegment.

Affärsområdet har en stark affärsposition i Norden och delar av övriga Europa. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker såväl som infrastrukturutbyggnaden för kommunikationsnät, cybersäkerhet och investeringar inom ”smarta städer”. Inom flera områden har Automation egna produkter. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också av högsta vikt.

Utveckling under 2018/2019

God organisk försäljningsökning i kombination med flertalet genomförda förvärv gav stark vinsttillväxt och en fortsatt bra utveckling av rörelsemarginalen. I Sverige, Danmark och Finland har efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag varit fortsatt mycket hög. Efterfrågan var god i de flesta stora kundsegment som maskintillverkare, elektronik, specialfordon och energi. 

Utsikter framöver

Många industriföretag är mitt i omställningsprocessen mot Industri 4.0, där effektivare produktion och flöden i allt högre utsträckning kopplas till intelligenta lösningar inom IT och sensorer. Stora trender som Internet of Things och 5G kommer att fortsätta driva efterfrågan framöver. Automations unika erbjudande omfattar hela kedjan från rörliga mekaniklösningar till intelligenta system och kommunikationsnät.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.