ENERGY

2357
NETTOOMSÄTTNING, MSEK

244
EBITA, MSEK

10,4
EBITA-MARGINAL, %

Energy säljer produkter för elektrisk transmission och eldistribution samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden.

Verksamhet

Energy fokuserar på marknaderna för elkraftsdistribution och elinstallation, samt produkter och lösningar inom elsäkerhet, energieffektiviseringar och förbindningsteknik. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken. Bolagen anpassar standardkomponenter i nära samarbete med kunder och leverantörer, främst inom elkraftöverföring. Vissa bolag erbjuder även eftermarknadstjänster som utbildning, service och support, vilket genererar både långsiktiga kundrelationer och löpande intäkter.

Utveckling 2018/2019

Under året utvecklades affärsområdet väl, med fortsatt konkurrenskraftiga och starka marknadspositioner. Tack vare en fortsatt underliggande efterfrågan ökade omsättningen, samtidigt som konkurrensen var stark. Affärsläget för nischade produkter till elkraftsdistribution, tillverkningsindustri samt produkter mot bygg- och installation låg stabilt på en hög nivå.

Utsikter framöver

Energys bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer och efterfrågan inom energi- och elinstallationsmarknaden är relativt stabil. Marknaden befinner sig samtidigt i en intressant utvecklingsfas med behov av internationella investeringar i infrastruktur för bland annat kraftnät. Nätuppgraderingarna drivs av reinvesteringar, elmarknadsintegration samt anslutning av förnybara energikällor, främst vindkraft. Även inom transportsektorn, främst järnväg, väntas infrastrukturutvecklingen driva efterfrågan. Inom bygg- och installationssektorn, till exempel offentlig byggnation och professionell belysning, är marknadsutsikterna fortsatt positiva.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.