FÖRVÄRV

Nätverk för tillväxt

Att förvärva bolag med marknadsledande nischpositioner och utveckla dem på lång sikt är en viktig del av vår strategi. Förvärven leder inte bara till nya marknadspositioner – de tillför också ny kompetens och stärker koncernens entreprenörsanda.

Förvärvsåret 2018/2019

960
FÖRVÄRVAD
NETTOOMSÄTTNING,
MSEK

14
FÖRVÄRV

276
NYA MEDARBETARE

Addtech består av cirka 130 självständiga bolag, alla i regel helägda men med olika förutsättningar och behov. Det gör att aktivt och engagerat ägarskap är en viktig del av koncernens vardag. Genom åren har vi förvärvat ett hundratal entreprenörsdrivna teknikhandelsbolag och byggt upp en gedigen process för koncernens integrering och utveckling av bolagen. 

Att utvärdera förvärvskandidater är ett ständigt pågående arbete. Vår filosofi är att ta god tid på oss – ett lyckat förvärv kräver att parterna först lära känna varandra. Väl genomförda förvärv minskar risken för felaktiga förväntningar och bygger upp förtroende, som gör att alla nya anställda efter förvärvet kan känna trygghet och engagemang i sin nya ägarmiljö. 

Vi gör förvärven utifrån en rad fasta kriterier. Bland annat utvärderar vi förmågan att bidra till koncernens lönsamhet på kort och lång sikt, samt hur utsikterna för tillväxt ser ut. Även om varje bolag får en hög grad av självständighet och oftast fortsätter att verka under sitt befintliga varumärke, så utgör de alla viktiga byggklossar i koncernbygget, var och en med unika förutsättningar att tillföra ytterligare värde till helheten. 

I relation till vår storlek gör vi relativt många små förvärv. Det har i sin tur fördelen att risken blir begränsad och integrationsarbetet ofta går snabbare. Många som säljer till Addtech gör det för att bolaget ska få behålla sin självständighet, men tycker samtidigt om idén att få stöd av en aktiv, långsiktig och finansiellt stark ägare som erbjuder ett större affärssammanhang – ett nätverk för tillväxt. De ser ofta direkt en naturlig plats i koncernen i någon av affärsområdenas nischade affärsenheter.

 Vi är alltid intresserade av bolag med:

  • God lönsamhet och tillväxtpotential
  • Högt kunskaps- och teknikinnehåll
  • Välutvecklade leverantörsrelationer
  • Fokus på nischmarknader
  • Fokus på relationsförsäljning

Bakgrunden till våra förvärv

Dotterbolag kan göra mindre tilläggsförvärv för att förstärka befintlig verksamhet inom sin nisch.

Affärsenheter kan expandera och bygga marknads- och/eller produkt­positioner inom valda marknadssegment.

Affärsområden kan komplettera med nya marknadssegment inom ­områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap.

Varför sälja till Addtech

  • Behålla relationer
  • Realisera värden
  • Generationsskifte
  • Trygga arbetsplatsen
  • Tillföra kompetens och nätverk

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.