Not 26

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Övriga förutbetalda intäkter 1 1
Löner och semesterlöner 286 228 14 12
Sociala avgifter och pensioner 95 76 6 4
Övriga upplupna kostnader 1) 76 62 3 4
Totalt 458 367 23 20
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.