Not 4

Intäkter från avtal med kunder

 

Disaggregering av intäkter från avtal med kunder

Dotterbolagens geografiska hemvist 2018/2019
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 513 772 720 1 052 -5 4 052
Danmark 1 020 491 522 75 -8 2 100
Finland 730 169 325 103 - 1 327
Norge 428 639 373 101 -1 1 540
Europa 206 286 259 181 - 932
Övriga länder 7 - 106 85 -1 197
Summa intäkter från avtal med kunder 3 904 2 357 2 305 1 597 -15 10 148
Kundens geografiska hemvist 2018/2019
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 200 686 710 494 -5 3 085
Danmark 723 320 373 114 -2 1 528
Finland 652 172 204 195 -2 1 221
Norge 477 640 359 110 -2 1 584
Övriga länder 852 539 659 684 -4 2 730
Summa intäkter från avtal med kunder 3 904 2 357 2 305 1 597 -15 10 148
Kundens segment 2018/2019
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Fordon 469 0 185 511 53 1 218
Mekanisk industri 937 165 507 79 -64 1 624
Data & Telekommunikation 195 71 0 128 12 406
Medicinsk teknik 273 23 92 112 8 508
Elektronik 586 165 23 223 17 1 014
Energi 430 1 061 208 192 -64 1 827
Skog & Process 273 94 576 0 -30 913
Bygg & Installation 156 589 138 176 57 1 116
Transport 117 71 415 96 11 710
Övriga 468 118 161 80 -15 812
Summa intäkter från avtal med kunder 3 904 2 357 2 305 1 597 -15 10 148

 

Prestationsåtaganden

Koncernens försäljning avseende både varuförsäljning och tjänsteuppdrag sker mot faktura, normalt med betalningsvillkor om 30-90 dagar.
Koncernens prestationsåtaganden är del av avtal som har en ursprunglig förväntad löptid om högst ett år. För ytterligare information om koncernens prestationsåtaganden se koncernens not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.